top of page

E

ENHEDUANA

Pero je mač skovan od znanja

nheduana je drevna sumerska pesnikinja koja je živela sredinom 23. veka pre nove ere i koja se smatra prvim književnikom u istoriji svetske književnosti. Ova sumerska sveštenica i pesnikinja je ujedno i prvi autor koji je potpisao svoje delo.

Enheduana je bila akadijska princeza, pesnikinja, sveštenica, ratnica, vladarka, astronom. Bila je najvažnija verska figura svoga doba. Njeno ime je sastavljeno od reči „En“ (vrhovna sveštenica), „hedu“ (ukras) i „ana“ (nebesa). Poznato je i da je sebe nazivala otelotvorenjem boginje Ningal, odnosno zemaljskom suprugom mesečevog boga Inane. Svojim književnim stvaralaštvom, postavila je standarde za poeziju i formu molitve koja će duboko uticati na Bibliju i homerske himne, pa samim tim i na čitav tok svetske književnosti. Enheduana je bila mistična i herojska ličnost… mudra žena i moćna sveštenica. 

Kroz slavljenje svog ličnog odnosa s Inanom, Enheduana je dala najstariji sačuvani trag svesti pojedinca o svom unutrašnjem životu.

Enheduana je inspiracija za sve koji se bave pisanom rečju, koji nastoje da postignu sklad misli, duha i božjeg dara.

bottom of page